Có 2 Hình thức quý khách có thể đặt hàng

1.Quý khách chọn sản phẩm và kích thước tại website sau đó thêm vào giỏ hàng.Cuối cùng sau khi đã chọn xong quý khách nhấp và giỏ hàng phía trên góc trái và tiến hành đặt hàng và chọn phương thức thanh toán.

2.QUý khách có thể gọi trực tiếp đến Hotline 0974.860.126 để đặt hàng